< Farby Jotun.Farby epoksydowe

Farby Jotun. Farby epoksydowe.

Farba Jotun Penguard Primer
Jest to dwuskładnikowa powłoka na bazie wielkocząsteczkowej żywicy epoksydowej utwardzana poliamidem.
Opracowana jako grunt dla nowych konstrukcji.
Można stosować jako grunt w ramach pełnego systemu w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu.
Więcej w karcie technicznej (link ).
Farba Jotun Penguard HB
Jest to dwuskładnikowa powłoka na bazie wielkocząsteczkowej żywicy epoksydowej utwardzana poliamidem.
Opracowana jako uniwersalna grubopowłokowa powłoka dla nowych konstrukcji.
Można stosować jako grunt, międzywarstwę lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu.
Więcej w karcie technicznej (link ).
Farba Jotun Jotacote Universal
Jest to dwuskładnikowa, czysto epoksydowa powłoka utwardzana poliaminą.
Szybkoschnący, odporny na ścieranie, grubopowłokowy produkt o dużej zawartości części stałych.
Opracowana jako uniwersalna, dla różnych powierzchni.
Można stosować jako grunt, międzywarstwę lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych i w zanurzeniu.
Więcej w karcie technicznej (link ).
Farba Jotun Barrier
Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa o wysokiej zawartości cynku, utwardzana poliamidem.
Produkt zawierający bardzo wysoką ilość pyłu cunkowego. Zgodny z wymaganiami dotyczącymi składu SSPC paint 20, level 2.
Zapewnia bardzo dobrą ochronę przeciwkorozyjną jako część pełnego systemu powłokowego.
Do stosowania jako grunt w warunkach atmosferycznych.Więcej w karcie technicznej (link ).

Farby Jotun. Farby epoksydowe.

Farba Jotun Jotamastic 87
Jest to dwuskładnikowa mastyka epoksydowa utwardzana poliaminą.
Produkt dobrze zwilżający i penetrujący podłoże o wysokiej zawartości części stałych.
Specjalnie opracowany dla powierzchni, dla których optymalne przygotowanie podłoża jest niemożliwe lub nie jest wymagane.
Zapewnia długotrwałą ochronę w środowiskach o wysokiej korozyjności. Więcej w karcie technicznej (link ).
Farba Jotun Penguard Express
Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa, utwardzana aminą.
Szybkoschnący produkt grubopowłokowy o dużej zawartości części stałych. Specjalnie opracowany dla nowych
konstrukcji, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i do oddania do eksploatacji. Można stosować jako
grunt, międzywarstwę, warstwę finalną lub jako system jednowarstwowy w warunkach atmosferycznych. Więcej w karcie technicznej (link ).
Farba Jotun Penguard Topcoat
Jest to dwuskładnikowa powłoka epoksydowa utwardzana poliamidem.
Zachowuje połysk w dość dobrym stopniu.
Do stosowania jako farba nawierzchniowa w warunkach atmosferycznych.
Więcej w karcie technicznej (link ).
Rozcieńczalnik Jotun Thinner no.17
Jest to rozcieńczalnik do farb.
Opracowany w celu poprawy rozlewności szeregu produktów epoksydowych firmy Jotun.
Można również stosować jako środek czyszczący do pomp i narzędzi po i przed malowaniem.
Więcej w karcie technicznej (link).