Jotun Demidekk Oljetäckfärg (dawniej Trebitt Deckend lub Drygolin Extrem).

Jotun Demidekk Oljetäckfärg . Farba kryjąca na bazie rozcieńczalników. Wysokiej jakości spoiwa na bazie oleju i wysoka zawartość części stałych. Struktura drewna dalej widoczna.
Na wszystkie zewnętrzne powierzchnie drewniane takie jak:
drewniane elewacje zewnętrzne, podbitki dachowe, ogrodzenia, okiennice itp.
Przy malowaniu okien proszę być świadomym długiego czasu schnięcia. Może być stosowany na inne podłoża.
Wydajność : tarcica 6-9 m.kw. drewno strugane 10-12 m.kw.
Maksymalna wilgotność drewna - 18 %

Jotun Demidekk Oljetäckfärg
- doskonała odporność na warunki pogodowe
- doskonała elastyczność ,nie pęka, nie łuszczy się
- bardzo dobre zachowanie koloru
- odporna na algi i grzyby,
- dobra tixotropia, bardzo przyjazny w użyciu

PRZYGOTOWANIE: Stara, luźna farba/bejca i luźne włókna drewna muszą być zczyszczone. Olej lniany, olej z ryb na bazie których oparte były bejca i nieprzezroczysta farba bez bieli cynkowej muszą być całkowicie usunięte.Możliwe zagrzybienie powierzchni, sinizna lub glony powinny być oczyszczone. Jotun Sopp- og Algedreper (środek dezynfekcyjny).
Uprzednio malowane powierzchnie zawierające oleje mineralne lub smołę mogą powodować odbarwienia. Wykonać aplikację testową.
NOWA STOLARKA: Powierzchnie należy zagruntować przed lub bezpośrednio po montażu 1 warstwą Visir Primer. Końcówki włókien słojów drewna dokładnie zabezpieczyć (3 – 4 warstwami mokro-na-mokro). Na bardzo chłonnym podłożu konieczne mogą być 2 warstwy. Stolarka narażona przez więcej niż 4 – 6 tygodni (w zależności od pory roku) musi być oczyszczona drucianą szczotką. Powierzchnie zanieczyszcone należy oczyścić Jotun Kraftvask (detergent) i zagruntować Visir Primer. Nałożyć co najmniej 2 warstwy Demidek Olejtacfarg na tarcicę i 3 warstwy na drewno strugane.

DREWNO UPRZEDNIO BEJCOWANE;
Zanieczyszczone powierzchnie zmyć detergentem Jotun Kraftvask.
Luźna, stara bejca i lużne włókna drewna muszą być zeszczotkowane. Odsłoniętą stolarkę zagruntować 1 warstwą Visir Primer, przed nałożeniem 2 warstw Demidek Olejtacfarg.
DREWNO MALOWANE NIEPRZEŹROCZYSTE:
Zanieczyszczone powierzchnie należy zmyć detergentem Jotun Kraftvask. Stara luźno przyczepna farba i luźne włókna drewna należy zeszczotkować.
Odsłoniętą stolarkę zagruntować 1 warstwą Visir Grunning, przed aplikacją 1 warstwy jako poprawki Demidek Olejtacfarg. Na koniec na całej powierzchni nałożyć 1 – 2 warstwy Demidek Olejtacfarg.