Bejca Demidekk Terrasslasyr (dawniej Trebitt Terrassebeis/Lasyr)

Bejca Demidekk Terrasslasyr (dawniej Trebitt Terrassebeis/Lasyr) jest alkidową, pigmentowaną wodną bejcą na bazie oleju, która szczególnie nadaje się do impregnowania drewna.
Bejca Demidekk Terrasslasyr posiada doskonałą zdolność penetracji i ma właściwości, które zapobiegają pękaniu drewna.
Produkt zawiera również pigmenty i filtr UV, chroniący drewno przed degradacją powodowaną przez światło.
Zawiera środki grzybobójcze do zwalczania pleśni i glonów.
UWAGA!!! Maksymalna wilgotność drewna - 18 %

SPOSÓB STOSOWANIA Demidekk Terrasslasyr
Do użytku na zewnątrz na impregnowane panele drewniane, schody i meble ogrodowe gdzie wymagane jest przezroczyste niebłonotwórcze zabezpieczenie.
PRZYGOTOWANIE
Temperatura powietrza, podłoża i farby musi wynosić minimum +5°
Impregnowane nowe drewno:
Przed rozpoczęciem obróbki, drewno / drewno obrobione powinno być czyste, suche i w dobrym stanie.
Świeżo impregnowane drewno / drewno obrobione powinno schnąć przez 1 – 2 miesiące w zależności od warunków pogodowych.
Wypacanie w postaci zielonych kryształów miedzi powinno być wcześniej usunięte przy pomocy sztywnej szczotki i czystej wody (używać węża do polewania).
Bejce Demidekk Terrasslasyr nakładać, gdy podłoże jest suche.
Aby na odeskowaniu uzyskać gładki efekt, należy produkt nakładać na całej długości równocześnie na 1-2 deskach jedną cieńką warstwę, nadmiar wytrzeć za pomocą szmatki.

UWAGA!!!
Unikać malowania na w pół wyschniętą bejcą, aby uniknąć widocznych różnic w kolorach.
Bejca Demidekk Terrasslasyr ma penetrować drewno i nie powinna tworzyć grubej powłoki na powierzchni.
Stare drewno
wykazujące ślady działania warunków pogodowych:
Przed rozpoczęciem obróbki drewno / odeskowanie musza być czyste i suche.
Usunąć wszystkie uprzednio nakładane farby i lakiery za pomocą szlifierki lub zmywacza farb (zgodnie z instrukcją stosowania producenta).
Zwietrzałe lub surowe drewno / stolarka, raz oczyszczone, powinno być oszlifowane do gładkiej, dobrze zachowanej powierzchni i odkurzone.
Nałożyć jedną cieńką równą powłokę bejcy Demidekk Terrasslasyr usuwając każdy nadmiar za pomocą suchej szmatki(gazy).