Trebitt Oljebeis Lasyr

Trebitt Oljebeis Lasyr.Przezroczysta bejca do drewna. Wodoodporna, tiksotropowa bejca na bazie oleju alkidowego w kombinacji z chińskim olejem drzewnym.
Zaleca sie do stosowania na zewnątrz na drewno nowe i bele, także na drewno impregnowane ciśnieniowo oraz na drewno uprzednio zabezpieczone bejcą olejną.
Trebitt Oljebeis Lasyr zawiera środki grzybobójcze przeciw grzybom powierzchniowym i może być nakładany w temperaturach nawet poniżej 0° C.
Wydajność:
tarcica - 5-8 m.kw.
drewno strugane - 10-12 m.kw.
UWAGA!!! Maksymalna wilgotność drewna - 18 %

SPOSÓB STOSOWANIA. PRZYGOTOWANIE. Przed malowaniem, podłoże musi być czyste i suche i w dobrym stanie Nowa stolarka: przed lub bezpośrednio po zmontowaniu nałożyć warstwę Visir Oljegrunning Klar. Przemalować w ciągu 3 miesięcy. Należy pokryć wszystkie zakończenia włókien drewna (3-4 warstwami mokro-na-mokro). Zwietrzałe i w gorszym stanie drewno, stara bejca: przemyć detergentem Jotun Kraftvask, przeszlifować/szczotkować w celu usunięcia luźnej starej bejcy i luźnych włókien drewna. Grzyby na powierzchni, sinizna i algi powinny być usunięte przy pomocy detergentu Jotun Kraftvask a następnie zdezynfekowane środkiem Jotun Sopp- og Algedreper. Drewno uprzednio bejcowane: Zanieczyszczone podłoże powinno zostać zmyte detergentem Jotun Kraftvask. Luźno przyczepna stara bejca i lużne włókna drewna muszą być zeszczotkowane. Odsłoniętą stolarkę zagruntować 1 warstwą Visir Grunnig – przed aplikacją 1 – 2 warstw Trebitt Oljebeis Lasyr.
REJON STOSOWANIA: Nowa stolarka: należy pomalować przed lub bezpośrednio po montażu. Zagruntowane drewno pokryć 2 warstwami Trebitt Oljebeis Lasyr w przypadku tarcicy i 3 warstwami w przypadku drewna struganego (bele, kloce). Jeśli konieczne, ostatnia powłoka może być nałożona póżniej (w ciągu 1 roku) trwania ekspozycji. Nieoczyszczona stolarka narażona przez więcej niż 4 – 6 tygodni (w zależności od pory roku) musi być zmyta i oczyszczona szczotką. Uprzednio bejcowane drewno: Nałożyć 1 – 2 warstwy Trebitt Oljebeis Lasyr. Aby na silnie zwietrzałym/i w gorszym stanie podłożu uzyskać równe pokrycie zaleca się nałożenie nieprzezroczystej warstwy farby nawierzchniowej.

INFORMACJE OGÓLNE:
Przed malowaniem podłoże musi być czyste i suche. Podłoże z połyskiem powinno być zmatowione przy użyciu detergentu Jotun Kraftvask
lub przeszlifowane papierem, przed aplikacją farby Trebitt Oljebeis Lasyr w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności.
Olej lniany oraz bejce na bazie oleju lnianego na podłożu mogą powodować pęcherzenie powierzchni i muszą być całkowicie usunięte.
W celu uzyskania równego pokrycia, bejcę należy nakładać na całej długości deski.
Należy dokładnie pokryć wszystkie zakończenia słojów drewna (3 – 4 warstwy mokro-na-mokro).
UWAGI:
Gwarancja wyboru właściwego koloru: Kolor i odcień są szczególnie istotne przy stosowaniu produktu przezroczystego.
Niewłaściwy wybór koloru przezroczystej bejcy jest trudno skorygować.
Zalecane są zatem aplikacje testowe na małych próbkach drewna, które moga być umieszczone w różnych częściach malowanego obiektu.
Powinno się obserwować jak kolor i odcień zachowują się w różnym oświetleniu.
Należy wziąć również pod uwagę jak warstwa renowacyjna na uprzednio bejcowanym podłożu wpłynie na zmianę koloru.