Tabela porównawcza farb antykorozyjnych firmy "Jotun".
Nazwa farby Jotun:
typ farby :
rodzaj powłoki :
części stałe w %:
czas schnięcia w 23 °C w min:
przyg.powierzchni zalecane(min.) :
grubość suchej pow.min-max:
ponowne przemalowanie w 23°C:
stopień połysku:
stosunek mieszania:
"pot life"w temp.23°C:
czas reakcji:
wydajność w m² z litra:
kolorystyka:
rozcieńczalnik:
* dotyczy utwardzaczy
zimowych