Farby Jotun. Samodzielne malowanie dachów.

Poradnik samodzielnego malowania dachu z blachy ocynkowanej farbą Jotun Conseal TU. Malowanie pędzlem lub wałkiem.

Ocena stanu dachu.Na początku oceniamy stan naszego dachu i w tym celu należy sprawdzić :
- jaka jest przyczepność starej powłoki malarskiej,
- czy występują ogniska korozji?,
- czy są miejsca szczególnie zabrudzone od sadzy z komina, sokami z drzew,itp?.
Czystość podłoża przed malowaniem jest bardzo istotna, gdyż decyduje o przyczepności nowej powłoki.
Jeżeli powierzchnia ocynkowana nie była nigdy malowana i jej stan jest dobry to skupiamy się głównie na odtłuszczeniu dachu.
Przyczepność starej powłoki sprawdzamy szpachelką, skrobakiem lub za pomocą taśmy klejącej, którą zrywamy gwałtownym ruchem.
Jeżeli powłoka w łatwy sposób odchodzi to należy takie miejsca wyczyścić mechanicznie szczotką drucianą lub papierem ściernym.
Jeżeli stara powłoka ma dobrą przyczepność do blachy to nie zrywamy jej, należy zmatowić ją papierem ściernym o  drobnej strukturze i odpylić.
Ogniska korozji świadczą o uszkodzonej lub nieszczelnej warstwie powierzchni ocynkowanej. Takie osłabione miejsca po oczyszczeniu mechanicznym należy wyprawić, przed właściwym malowaniem i  nanieść dodatkową powłokę ochronną.
Kiedy ognisk jest niewiele najprostszym rozwiązaniem jest użycie na wyprawki tej samej farby którą będziemy malować cały dach – gruntoemalii Jotun Conseal TU. W skrajnych przypadkach kiedy mamy do czynienia z  powierzchnią mocno skorodowaną cały dach malujemy dedykowanym gruntem antykorozyjnym uszczelniającym Vinyguard Silvergrey 88 a następnie farbą Jotun Conseal TU.
Odtłuszczanie blachy polega na usunięciu z powierzchni zabrudzeń substancji chemicznych które razem z opadami atmosferycznymi osiadają na powierzchni blachy, sadzy z komina, soków i pyłków z drzew, ptasich odchodów itp.
Uwaga ! Odradzamy czyszczenie całego dachu szmatami nasączonymi rozcieńczalnikiem ponieważ w ten sposób rozmazujemy zabrudzenia a ich nie usuwamy.
Skuteczną metodą jest wyszorowanie dachu ciepłą wodą z dedykowanym detergentem dekarskim Emusol Rn-Extra za pomocą szczotek nylonowych i  dokładne spłukanie wodą.
Detergent można również nanieść na dach w postaci piany aktywnej przy pomocy myjki wysokociśnieniowej którą również spłukujemy czystą wodą pod ciśnieniem. Pamiętajmy o spłukaniu dachu i dokładnym usunięciu detergentu. Jeżeli dach był pomalowany farbą bitumiczną (asfaltową) to taką powłokę należy usunąć całkowicie, ponieważ farby rozcieńczalnikowe rozpuszczają takie powłoki i dochodzi do całkowitej deformacji.
Wybór rodzaju farby. W zależności od stanu dachu który poddany ma zostać renowacji oraz w zależności od wybranej metody aplikacji farby możemy zastosować farbę Jotun Conseal TU jako gruntoemalię (pędzel) lub jako klasyczną farbę nawierzchniową aplikowaną na podkład z farby Jotun Vinyguard SG 88.
W przypadku aplikacji natryskiem bezpowietrznym lub w wypadku dachów o dużej ilości ognisk korozji zalecane jest stosowanie podkładu z farby Jotun Vinyguard SG 88. Farbę tę można używać także do„wyprawek” w miejscach pokrytych korozja lub jako podkład na świeży ocynk.
W przypadku aplikacji na powierzchnie dachu nie wykazujące dużej ilości ognisk korozji lub pokryte starą farbą o dobrej przyczepności wymagającą tylko renowacji farbę Jotun Conseal TU można stosować jako typową gruntoemalię czyli zarówno jako podkład jak i nawierzchnię .
Obliczanie ilości farby w zależności od metody malowania.
Zużycie farby Jotun Conseal TU policzone dla całej powierzchni dachu jest uzależnione od:
- łącznej grubości suchej powłoki,
- kształtu powierzchni którą malujemy,
- temperatury podczas malowania,siły wiatru w przypadku natrysku
- rodzaju metody którą malujemy.
Możemy przyjąć, że z każdego 1 litra farby pomalujemy około 5 m.kw. powierzchni na gotowo, osiągając grubość suchej powłoki około 100 mikrometrów.
Taką grubość uzyskamy malując 1 lub 2 krotnie dobrej jakości pędzlem lub 2 razy malując wałkiem z zachowaniem czasu przemalowania.
Jak obliczyć powierzchnię do malowania?
Blacha płaska, felcowana = długość x szerokość np. 12m x 12m = 144 m2 ; 1L = 5m2
144 : 5 = 28,8 L na dach o powierzchni 144 m2
Blacha trapezowa = długość x szerokość + 30% ( dodajemy 30% ze względu na trapez)
Blachodachówka, blacha falista = długość x szerokość + 10%
Należy pamiętać o farbie na pomalowanie wyprawek i dodatkowych elementów tj. opierzeń, rynien.
Dla uproszczenia obliczeń przyjmujemy że:
z jednej dużej 20 litrowej bańki farby Jotun Conseal TU powinniśmy pomalować ok 100 m.kw.płaskiego dachu. Z jednej małej bańki 5litrowej ok 25 m.kw.
Malowanie. Malowanie dachu można zaplanować w oparciu o prognozę pogody dostępną np. na www.meteo.pl lub www.yr.nol
Bezwlędnie należy przestrzegać kilku podstawowych zasad i nie malować gdy:
- dach jest mokry, jest wilgotno, mgliście lub zanosi się na deszcz ( temp. podłoża co najmniej 3 st.C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza,
- może występować zjawisko rosy ( rano i wieczorem),
- dach jest mocno nagrzewany przez słońce podczas upałów.
MALOWANIE PĘDZLEM
Malowanie pędzlem jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą stosowaną zwłaszcza przy malowaniu farbami podkładowymi w naszym wypadku dotyczy to zarówno farby Jotun Vinyguard SG 88 jak i Jotun Conseal TU
Malowanie pędzlem umożliwia dokładniejsze wtarcie wyrobu lakierowego w pory i nierówności podłoża oraz dokładniejsze pomalowanie konstrukcji ażurowych i profilowanych.
Należy pamiętać, że większość powierzchni metalowych jest niejednorodna i w przekroju poprzecznym wykazują znaczną ilość mikro wierzchołków i mikro wgłębień.
Jeśli farbę nakłada się natryskowo, należy liczyć się z tym, że w wypadku skomplikowanego ukształtowania powierzchni cząstki wyrobu lakierowego nie będą w stanie dotrzeć do większych nierówności podłoża, spawów, wcięć, krawędzi.
Z drugiej strony wiadomo, że właśnie w takich miejscach ze względu na gromadzenie się wilgoci, elektrolitów i innych drobnych zanieczyszczeń występuje spotęgowane działanie czynników korozyjnych.
Wielokrotne przejście pędzla po tej samej powierzchni pozwala na zemulgowanie cienkiej warstwy wilgoci prawie zawsze obecnej na powierzchniach przeznaczonych do malowania. Natomiast przy gruntowaniu zawilgoconych powierzchni metodą natrysku miniwarstwa wilgoci, pozostałych elektrolitów i zanieczyszczeń zostają uwięzione pod powłoką malarską. Powodują one szybkie niszczenie powłoki lakierowanej oraz podpowłokową korozję stali. Tym samym metoda malowania pędzlem jest najmniej wrażliwa na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Malowanie pędzlem jest najbardziej odpowiednią metodą nanoszenia przy niezbyt dokładnym oczyszczeniu powierzchni metalu. Pozostające na powierzchni produkty korozji oraz inne zanieczyszczenia zostają w czasie malowania pędzlem zdyspergowane w materiale malarskim lub zwilżone, wskutek czego zmniejsza się intensywność korozji podpowłokowej w porównaniu z innymi metodami nakładania.
Malowanie pędzlem również daje minimalne straty materiału malarskiego przy malowaniu. Opisane zalety malowania pędzlem predysponują tę metodę do nakładania farb do gruntowania. Trwałość i skuteczność malowania uzależniona jest w znacznym stopniu do dokładnego przylegania farb gruntowych do podłoża. Do gruntowania należy zasadniczo używać okrągłych pędzli pierścieniowych lub trzonkowych z włosiem krótkim i twardym, gdyż chodzi przy tym o silne wcieranie farby w podłoże. Lakiery i farby nawierzchniowe oraz emalie nanosi się pędzlami płaskimi o dłuższym oszlifowanym włosiu, bardziej miękkim ,pozwalającym na równomierne rozprowadzenie wyrobu lakierowego bez pozostawiania śladów pędzla,tzw. sznarów.
Malowanie pędzlem farbą Jotun Vinyguard SG 88 rozpoczyna się od wstępnego pokrycia zawinięć, spawów, krawędzi, naroży, główek, nitów i śrub oraz innych miejsc, w których powłoka po wyschnięciu jest cieńsza z uwagi na działanie napięcia powierzchniowego wyrobu malarskiego. Technika malowania pędzlem polega na wielokrotnym nakładaniu i rozprowadzaniu wyrobu lakierowego sposobem krzyżowym, to znaczy pionowymi i poziomymi pociągnięciami pędzla
Przy nanoszeniu pędzlem wyrobów szybkoschnących takich jak Jotun Conseal TUnależy stosować inną technikę nakładania. Do ich nakładania powinno używać się wyłącznie miękkich, długich pędzli płaskich. Najlepsze są pędzle o rozczepionych końcówkach włosia.
W razie kłopotów z rozprowadzeniem farby np. z powodu temperatury farbę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem Jotun Thinner no7 nie więcej jednak niż 10 % objętości.
Dodatku rozcieńczalnika nie należy przedawkować, gdyż powoduje pogorszenie fizykomechanicznych właściwości powłoki ze względu na zbyt duże zmniejszenie w niej substancji błonotwórczej. Uzewnętrznia się to tendencją do tworzenia zacieków, zmniejszaniem wytrzymałości mechanicznej utworzonej powłoki i jej zwiększoną porowatością, wytrącaniem się składników spoiwa oraz osłabieniem połysku i krycia.
W odróżnieniu od techniki malowania wyrobami gruntującymi, wyroby szybkoschnące nakłada się szybko, w sposób zdecydowany, prowadząc płaski pędzel w stosunku do powierzchni pod niewielkim kątem i w jednym kierunku, starając się by nakładana warstwa wyrobu lakierowego uległa jak najmniejszemu napowietrzeniu.
Na pędzel nabiera się dużą ilość wyrobu lakierowego, starając się pokryć powierzchnię za pierwszym razem jak najrównomierniej, zawracając pędzlem na niewielką odległość na pomalowane miejsce dla "zebrania" banieczek powietrza lub lepszego rozprowadzenia wyrobu .
Ze względu na szybkie schnięcie powłoki lakierowej niewskazane jest wielokrotne zawracanie pędzlem na powierzchnię już pomalowaną, gdyż może to spowodować naruszenie świeżo nałożonej warstwy, czego objawem będą ślady przejść aż do podłoża, względnie nawet naruszenie przedniej warstwy.
Warto zainwestować w dobrej jakości pędzle lub wałki odporne na działanie rozcieńczalników, wysokiej odporności na ścieranie i dobrze utrzymujące farbę. W trudno dostępnych miejscach i stromych dachach mogą przydać się przedłużki.
Podsumowanie.
Przy malowaniu dachu farbami firmy Jotun szczególną uwagę należy zwrócić na:
1. Odpowiednie przygotowanie dachu do malowania.
Przede wszystkim odtłuszczenie i usuniecie wszystkich luźnych pozostalości starych farb
2. Malowanie w odpowiednich warunkach pogodowych. Szczególną uwagę należy zwrocić na poranną i wieczorną rosę.
W lecie malowanie nagrzanego dachu jest również niewskazane.
3.Odpowiednią grubość nakładanej warstwy farby.
W przypadku malowania pędzlem lub walkiem przegrubienie powłoki jest praktycznie niemożliwe.
Szczególną uwagę na ten czynnik należy zwrócić przy malowaniu natryskiem hydrodynamicznym.
Zbyt gruba powłoka prowadzi do uwięzienia rospuszczalnika i możliwosci powstawania tzw.kraterów.

Wnioski
Proszę pamietać ,ze stosowanie farb najwyższej klasy , a do takiej należą farby firmy Jotunzapewnia dlugoletnie zadowolenie z pomalowanych tymi farbami powierzchni.
Zarówno jakość powłoki odpornej na czynniki atmosferyczne jak i wieloletnia stabilność koloru będa elementem zadowolnia z nabytych przez Panstwa produktów.